Skapa ur fantasin

Att skapa någonting från sin egen fantasi kan vara svårt ibland. Man kanske har en idé som man inte riktigt får till i verkligheten eller ingen inspiration över huvud taget. Att skapa konst ska vara roligt och en absolut frivillig sysselsättning. Bildämnet i skolan kan av denna anledning vara rätt knepigt för många att fixa. Hur ska man egentligen få fram kreativiteten när man försöker göra det under tvång? Det är inte alls enkelt, så därför bör skapandet vara upp till var och en.

Om det är så att du har skaparglädje och vill uttrycka dig genom konsten så kan det oftast vara bra att först göra någon form av skiss på papper av vad du tänkt göra. Detta gör att du redan från början får ett hum om hur du ska förverkliga din idé på ett smart sätt, vilket material du behöver och kanske även hur mycket material som kommer gå åt. Efter det så är det bara att börja skapa. Viktigt att komma ihåg är attd et inte finns några rätt eller fel när det gäller konstnärliga verk, utan allt är ju faktiskt upp till konstnären själv. Om det däremot uppstår problem som du personligen vill lösa så kan ett bra sätt att komma vidare vara “kill your darlings”. Det låter kanske konstigt att ta bort någonting man är väldigt nöjd med, men om man fastnat för mycket på denna sak så kan det faktiskt vara bäst att byta ut den för att ta sig vidare i projektet.