Vad är egentligen syftet med konst?

Tycker du om att skapa konst, måla eller vara kreativ på andra sätt? Då kanske du har ställt dig frågan om vad det egentligen är som lockar dig att skapa konst, och vad som är syftet med ditt konstskapande? Det är nämligen inte så konstigt om det skulle vara så. För faktum är att de flesta som skapar konst många gånger ställer sig sådana frågor. Oavsett vad just du känner så är det alltid bra att då och då stanna upp och reflektera över vad syftet med ditt kreativa skapande är.

Syftena och tankarna med skapandet kan också variera beroende på vilket stadie i livet du befinner dig, hur du mår, var du är, osv. En gång kanske syftet är att du ska få utlopp för känslor, medan det en annan gång är att skapa konst i form av dekoration till ett kontorshotell eller någon annan lokal. I vissa fall är det inte nödvändigt att ha något syfte alls, utan ibland skapar man bara för att man känner för det.

Du avgör vad ditt syfte är 

Att skapa konst och att komma på massa olika syften till ditt skapande är inget du bör tävla om, varken med dig själv eller någon annan. Det viktiga är att du vet varför du skapar det du skapar, samt att du blir nöjd med resultatet. Om sen någon annan också tycker att din konst är vacker är det såklart ett plus i kanten. Men, konsten ska du i första fall skapa för dig själv. Konst är en väldig fri och mångsidig form av skapande – det finns sällan några rätt och fel!