Så planerar du en utställning

Om du har en konstförening, galleri eller konsthall är det viktigt att du själv också är lika kreativ som de konstnärer som ställer ut hos dig. Med detta menar vi inte att du måste vara bra på att måla och teckna, utan istället ha ett öga för hur olika konstverk till exempel ska hängas upp för att konstverket ska bli utmärkande och fylla sin tilltänkta funktion.

Ha samtal med konstnärerna

Ett bra och lyckat samarbete kommer att gynna både dig och de som ställer ut. Konstnären kommer att ha en tydlig bild över hur de vill framhäva sina verk och vad som bör köpas in för att de ska kunna visas på tilltänkt sätt. Innan samarbetet påbörjas är det alltid en bra ide att skicka bilder på lokalen, för att konstnärerna ska kunna planera hur stora verken ska vara och hur de bäst kombineras.

Lägg fram dina ideer

Samtidigt som det är viktigt att du samarbetar med konstnären är det också lika viktigt att du kan lägga fram dina egna ideer för hur saker ska placeras i hallen. Om ni lyckas hitta en lösning med rekvisita eller saker som du redan har investerat i, kan du dra ner på kostnaderna och behöver inte investera i saker som sedan kanske bara kommer att användas vid ett enstaka tillfälle.

Köp fällbart bord som du kan placera information på och som även kan användas för att visa upp vissa verk. Detta är en multifunktionell möbel som kan användas på flera olika sätt. Ett bra samarbete mellan dig och konstnärerna kommer att bidra till bra rekommendationer och konstnärer som gärna ställer ut igen.